Browsing: Хора

Свободата на словото не предполага привилегии за определени медии, които да се ползват с преференциално третиране, от достъп до пресконференции,…

Повече от една година закъсня проектът за строителството по пътя Катунци – Златолист. Правителството на ГЕРБ отпусна средствата за него…