Browsing: Хора

По-късно този интерес прераства в сътрудничество на някои специализирани издания, като съществувалия до началото на 90-те години на XX век…