Защитата на горите в санитарно-охранителните зони (СОЗ) край водоизточниците беше заявена и сред приоритетите на новоназначения директор на Изпълнителната агенция по горите Александър Дунчев. Уточняването на границите и осигуряване на защита на вододайните зони бе обещана и от служебния екоминистър Асен Личев, също в пресконференция.

Прочети повече

По-късно този интерес прераства в сътрудничество на някои специализирани издания, като съществувалия до началото на…

Прочети повече