Sandanski1.com

ДОКЛАД В КОНГРЕСА НА САЩ: Престъпни групи управляват България

Всеки трети медик в общинските болници – в пенсионна възраст

Четвърт от българите живеят под прага на бедносттаРедакционни

Над 50% от фирмите очакват проблеми с кредитите

19 Apr 2021 :: Sandanski1.com

Бизнесът настоява за удължаване на срока за подпомагане в условията на пандемия

Над половината от компаниите у нас (54%) очакват да имат затруднения при погасяването на банковите си задължения след изтичането на мораториума по плащанията.

Това показва проучване на Българската стопанска камара (БСК) сред нейни членове в периода 13-15 април 2021 г.

Най-голям процент от участниците (28,6%) е от сектор "Хотелиерство, ресторантьорство и турагентство". Над три четвърти от анкетираните (79%) отчитат влошени икономически показатели на предприятието си.

Половината от участниците в проучването (50,6%) прогнозират, че ще успеят да възстановят икономическото си състояние до края на 2022 г., а 18,3 на сто - до края на тази година. Над една четвърт от запитаните (26,1%) виждат по-далечен хоризонт на възстановяване от кризата - след 2022 г.

Незначителен е броят на заявилите, че ще прекратят дейността си, защото никога няма да се възстановят - 0,4 на сто. Близо три четвърти от бизнеса (74%) разчитат на мерки за подкрепа на заетостта. Над две трети от предприятията (68%) се нуждаят от ликвидна подкрепа. От тях за една година близо половината от анкетираните (47,3%) имат нужда от помощ за оборотни средства. За половин година - 14,9 на сто, за 3 месеца - 2,9 на сто, а за по-дълъг от една година период - 1,7 на сто, сочат данни от проучването.

В последния въпрос от анкетата участниците споделят своите предложения за подобряване на държавната подкрепа към фирмите. Част от предложенията са за ускоряване на процеса и намаляване на бюрокрацията по предоставяне на подкрепата, отлагане/опрощаване на местни данъци и такси, запазване на по-ниската ставка по ДДС за ресторантьорския бранш. Голяма част от анкетираните очакват удължаване срока на действие на съществуващите мерки и правят конкретни предложения за промяна на дизайна им, така че по-широк кръг фирми да могат да се възползват от тях.

Сред предложенията са също анализ на прилаганите противоепидемични мерки и антиикризисни обезщетения на фирмите, по-малко държавна намеса в бизнеса и равнопоставено третиране на отделните сектори при прилагането на ограничения.

www.duma.bg

************************************************************** ЗА НЕЗАВИСИМА РЕДАКЦИОННА ПОЛИТИКА НА Sandanski1.com МОЖЕТЕ ДА НАПРАВИТЕ ДАРЕНИЕ ПРЕЗ PayPal **************************************************************

Sandanski1.com :: e-mail: pr@sandanski1.com :: Skype: aceheart :: Mob.: 0879 314 041