Sandanski1.com

ДОКЛАД В КОНГРЕСА НА САЩ: Престъпни групи управляват България

Всеки трети медик в общинските болници – в пенсионна възраст

Четвърт от българите живеят под прага на бедносттаРедакционни

Четвърт от българите живеят под прага на бедността

29 Apr 2021 :: Sandanski1.com

Близо 44% трудно посрещат неочаквани разходи със собствени пари

През 2020 г. линията на бедност за страната e 451 лв. средномесечно на лице от домакинство. При този размер на линията под прага на бедност са били 1 659 900 души или 23,8% от населението на България, сочат данните на НСИ. Ако в доходите на домакинствата се включат пенсиите, но се изключат обезщетения, социални и семейни помощи и добавки, равнището на бедност би стигнало близо 30%, поясняват статистиците. Ако от доходите се махнат и социалните трансфери, то в бедност биха живели 41,7%.

Относителният дял на бедните е най-висок сред безработните, като рискът при мъжете е по-висок, отколкото при жените. Миналата година се увеличава рискът от мизерстване и сред работещите бедни, като той е 4 пъти по-висок при хората, които се трудят на непълен работен ден. Отново при жените рискът от бедност е по-малък.

Както обикновено, най-голяма е вероятността от изпадане в бедност сред работещите бедни с начално и без образование - 65,7%. Образователното равнище оказва силно влияние върху риска от бедност независимо от етническата принадлежност.

Оценките на бедността в зависимост от типа на домакинството показват, че най-висок е относителният дял на бедните сред едночленните домакинства с човек на и над 65 г. (61,8% за 2020 г.) и домакинствата с три и повече деца (59,2% за 2020 г.). Сред едночленните домакинства рискът от бедност при жените е с 16,7 процентни пункта по-висок, отколкото при мъжете.

През 2020 г. 19,4% са живели в материални лишения (ограничения в 4 от 9 показателя). Най-много са хората, които изпитват ограничения при посрещането на неочаквани финансови разходи със собствени средства (43,5%). Едноседмична почивка извън дома не могат да си позволят 39,3%, а 27,5 на сто се ограничават при отоплението на жилището. Затруднения при плащането навреме на разходите, свързани с жилището си, имат 23,6 процента.

28,3% от децата до 17 години са били изложени на риск от бедност, което е малко повече от предходната година, а социалните трансфери към тези домакинства намаляват риска от бедност сред децата с 10,3 процентни пункта.

На вчерашното заседание на правителството в оставка финансовият министър Кирил Ананиев обеща, че правителството ще одобри 240 млн. лв. за социално-икономическите мерки в подкрепа на семействата и бизнеса.

************************************************************** ЗА НЕЗАВИСИМА РЕДАКЦИОННА ПОЛИТИКА НА Sandanski1.com МОЖЕТЕ ДА НАПРАВИТЕ ДАРЕНИЕ ПРЕЗ PayPal **************************************************************

Sandanski1.com :: e-mail: pr@sandanski1.com :: Skype: aceheart :: Mob.: 0879 314 041