Sandanski1.com

ДОКЛАД В КОНГРЕСА НА САЩ: Престъпни групи управляват България

Всеки трети медик в общинските болници – в пенсионна възраст

Четвърт от българите живеят под прага на бедносттаРедакционни

Държавата получи тройка за грижата си за децата

29 Apr 2021 :: Sandanski1.com

===

Среден 3,09 е общата оценка за работата на държавата и институциите през 2020 г. за грижа за децата. Същата е средната оценка и за изминалото десетилетие. Това стана ясно при представянето на десетото издание на мониторинговия доклад "Бележник: Какъв е средният успех на държавата в грижата за децата" на Националната мрежа за децата. Бележникът е независим доклад, който оценява напредъка на държавните политики за деца чрез анализ, основан на факти и данни в 9 области, и включва и конкретни препоръки за бъдещата работа на държавата и институциите.

Най-висока оценка - добър 3,71, получава образованието, тъй като в началото на пандемията системата успя за сравнително кратко време да организира неприсъствената форма на обучение. Въпреки това до края на годината останаха проблемите с липсата на цялостен обхват на всички групи ученици, недостиг на електронни устройства и интернет връзка, липсата на достатъчна подкрепа за децата със специални потребности и децата от маргинализирани групи. Здравното и сексуалното образование останаха на заден план. Най-ниската оценка - среден 2,50, получава закрилата на децата от всички форми на насилие. Спорт, отдих и свободно време получават среден 2,75.

От 10-годишния обзор става ясно, че все още липсва цялостна визия за благосъстоянието на децата в България. Нещо повече, през последните четири години се наблюдава влошаване на ситуацията във всички области, засягащи политиките за деца, и сериозно отстъпление от поетите ангажименти за гарантиране на правата им.

************************************************************** ЗА НЕЗАВИСИМА РЕДАКЦИОННА ПОЛИТИКА НА Sandanski1.com МОЖЕТЕ ДА НАПРАВИТЕ ДАРЕНИЕ ПРЕЗ PayPal **************************************************************

Sandanski1.com :: e-mail: pr@sandanski1.com :: Skype: aceheart :: Mob.: 0879 314 041