май, 2024

юни

Без събития

Традиционно срещата-митинг на РЗС започна с гайди пред Дома на културата в гр. Сандански. Препълнената зала събра жителите на града, дошли да чуят намеренията и целите на РЗС и заключителните послания на кандитите за общински съвеници. Първи думата взе Костадин Становев, който апелира за активна гражданска позиция в неделния ден на 29 октомври.

След него поетапно всички кандидати бяха представени с кратки биографични данни, а те от своя страна отправиха посланията си в различните сфери, в които възнамеряват да работят.

След представянето на кандидатите, думата взе г-н Яне Янев, който запозна обществеността с основните намерения и цели за бъдещата работа на общинския съвет и за това колко е важно да се гарантира авторитета и силата на този орган през новия мандат. Категорично и безусловно бе заявено превъзходството на идеите и целите на РЗС над останалите политически формации.

Хората на Сандански искат общината да им помага и съдейства и да се отърве от схемите и мрежите на старите съветници и порочните зависимости.

Част от приоритетите за новия мандат срещнали най-голяма подкрепа са:

Фонд за насърчаване на образованата раждаемост, иновациите и интелектуалния капацитет.

Чрез фонда може да бъде стимулирана образованата раждаемост, с цел децата на родителите със средно и висше образование да бъдат стимулирани да останат тук в Сандански. От този фонд ще се отделят пари за допълнително материално поощряване на учителите с най-добри резултати и разбира се за иновации. Освен това на учениците получаващи държавна стипендия за отличен успех от общинския фонд ще им се отпуска още една допълнителна стипендия. Така ще се вдигне нивото на образованието и степента на доверие по веригата ученик — учител — родител. В рамките на мандата да се създаде средно софтуерно училище и университетски филиал с кампус в сградата до Манастирчето „Св. Св. Козма и Дамян”. Фондът ще се финансира от европейски финансови институции, чужди инвеститори и от общината, като 20% от местните данъци и такси да се превеждат директно в този фонд.

Модерен здравен комплекс за лечение, профилактика и рехабилитация.

В рамките на новия комплекс, в партньорство с частни болници и пенсионноосигурителни фондове, трябва да се създаде модерна клиника за лечение на всички видове белодробни заболявания и алергии. Целта е рационално да се използват природните дадености – минералната вода, въздуха и съчетанието им със здравен комплекс, който предлага най-съвременните методи за диагностика и лечение.

Такъв тип ново болнично заведение ще позволи да бъдат привлечени и интегрирани висок клас здравни специалисти, чрез които ще се повиши качеството на здравните услуги, както за туристите, така и за гражданите на общината. За децата на Сандански в новия здравен комплекс ще има отделно обособено отделение, а профилактиката и рехабилитацията ще бъде безплатна и ще се покрива от бюджета на общината.

Общинско горско лесничейство

Цели се цялостна инвентаризация на общинския горски фонд, пресичане на незаконната сеч и приемане на план за многофункционално управление на общинската горска територия.

Дейността му ще бъде съсредоточена основно върху европроекти свързани с лесокултурната и противоерозионна дейност.

То ще се грижи за биологичното разнообразие и ще осигури технологии за превенция на горските пожари. Ще има база за семепроизводство на широколистни, иглолистни, декоративни и ландшафтни видове.

Ще се грижи за поддържане на речните корита и за добив на дърва за огрев за местното население на по-достъпни цени. Ще стопанисва общинските язовири и канали и ще кандидатства по програмите на ЕС за рибарство и аквакултури. Така ще запазим нашата природа и ще осигурим нови работни места.


Индустриална зона с логистичен център.

В която ще бъдат ситуирани новите производствени мощности, фабрики, цехове, работилници, складове, транспортни и спедиторски фирми. Така ще се насърчат чужди инвеститори, които да строят фабрики на преотредени терени с цялостно завършена инфраструктура. Проектът ще доведе и до разкриване на високодоходни работни места. Ще разтовари пренатоварените градски улици и ще обезпечи транспортно-комуникационното обслужване на територията на целия регион около Сандански. Обекта включва и изграждане на пътни връзки и съоръжения, пешеходни алеи, осветление и цялостно ландшафтно оформление.

Общински пазар и тържище със складова и хладилна база

Проектът ще даде възможност за изкупуване, окачествяване, съхранение, експорт и ре-експорт на земеделска и животинска продукция с прилежаща преработвателна, сортировъчна и хладилна база. Общината трябва да потърси съдействието на световни корпорации за потвърждаване и гарантиране на качеството и цената и застраховането на експорта, чрез компании като SGS и Buro Veritas. Тържището ще бъде основен дистрибутивен център за пресни плодове и зеленчуци. Екологично чистия ни регион дава възможност да се изгради и лаборатория за окачествяване на био-продуктите от региона и да се изгради специализиран фермерски магазин на едро за растителна и животинска био-продукция със защитена географска марка от регион Сандански.

Мега паркинг за автобуси и автомобили на туристи

Цялата пътно-транспортна схема в града е тотално сбъркана. Необходимо е радикално решение, за да облекчи трафика и да се отпуши задръстването по улици и тротоари. Градът ни има нужда от голям и модерен паркинг за автобуси и автомобили с хубав съвременен санитарен възел. От години проблема с невъзможността многобройните автобуси с туристи да спират и да бъдат обслужвани на удобно място стои нерешен, което води до отлив на туристи в града което е пагубно за малкия и среден бизнес в Сандански. Трябва да има туристическо бюро тип „компас“ със професионален гид който да поема туристите, за да ги напътства и да представя основните забележителности в Сандански и региона. Този паркинг ще бъде изграден от моста на трето основно училище до Техномаркет чрез покриване на части от речното корито.

 „РЗС може да бъде първа политическа сила през новия мандат и това зависи само и единствено от вота на жителите на община Сандански. Ако получим мандат РЗС да е с най-много общински съветници, гарантирам, че местния парламент ще е силен и авторитетен защитник на обществения интерес“, заяви още Яне Янев.

„Забравете за парите и манипулациите, гласувайте с разум и мисъл за бъдещето. Вие решавате, ние действаме“, заяви Яне Янев в заключителното си слово.

Яне Янев, лидер на РЗС

Comments are closed.

X