Консорциум за мобилност в областта на професионалното образование приключва успешно акредитиран проект по програма „Еразъм+”…

Прочети повече

Синдикат „Образование“ направи национално проучване, относно ефективността на готвените промените в Наредба № 11/2016 г.…

Прочети повече

Казват, че вината разказват истории. Какви истории разказват вината на винарска изба „Златен Рожен“? Началото…

Прочети повече

Въведение:Сандански, туристическият град на България, със своите природни красоти и уникални минерални извори, има потенциал…

Прочети повече

Зонален преглед на клубове по гимнастика, членуващи във Федерация „Спорт, здраве и активно дълголение“ Участват…

Прочети повече

Приключи изпълнението на проект „Съхранение и опазване на ДКЦ: доставка на оборудване за фондохранилище“, финансиран…

Прочети повече

Синдикат „Образование“ категорично протестира срещу вменяването от МВР допълни отговорности към педагогически специалисти, които са…

Прочети повече

Синдикат „Образование“ заклеймява злонамерените действия на кибертерористите, които отправят виртуални заплахи, като отнемат основното права…

Прочети повече

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ Заповядайте на информационен семинар, на който експерти/консултанти от Стопанска камара ще представят…

Прочети повече

Ученическият институт на Българската академия на науките (УчИ-БАН) обявява прием на ученически проекти-разработки за своята…

Прочети повече