Browsing: Образование

Синдикат „Образование“ направи национално проучване, относно ефективността на готвените промените в Наредба № 11/2016 г. за оценяване на резултатите от…

Синдикат „Образование“ заклеймява злонамерените действия на кибертерористите, които отправят виртуални заплахи, като отнемат основното права на образование на учениците е…

Ученическият институт на Българската академия на науките (УчИ-БАН) обявява прием на ученически проекти-разработки за своята ежегодна Ученическа научна сесия (УНС),…

Синдикат „Образование“, в партньорство с МОН определят като изключително важна политиката за привличане и задържане на млади учители в системата…