Browsing: Проекти

Борис Андонов е един от четиримата съсобственици на известната строителна фирма „Монолит 21 – Андонов и Захов“ ООД. Останалите са…

Консорциум за мобилност в областта на професионалното образование приключва успешно акредитиран проект по програма „Еразъм+” с № 2022-1-BG01-KA121-VET-000059383, КД1, сектор…

Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ стартира процедура за предоставяне на финансова подкрепа на общините за извършване на целенасочени…

Приключи изпълнението на проект „Съхранение и опазване на ДКЦ: доставка на оборудване за фондохранилище“, финансиран от Министерство на културата по…