Browsing: Проекти

От 05.11.2023 до 18.11.2023г. се осъществи първата образователна мобилност по проекта № 2023-BG01-KA121-VET-000120424, по Програма Еразъм +, Ключова дейност 1…

Сдружение „Дестинация Сандански“ приключи успешно изпълнението на всички дейности по проект CapTour! Изпълнението на проекта продължи над 30 месеца, като…

В Благоевград се проведе заключителната конференция за наличните възможности за финансиране на бизнеса в трансграничния регион Представители на бизнеса, академични…