Browsing: Проекти

В рамките на проект № 2023-1-BG01-KA121-VET-000120424 по програма Еразъм+, ключова дейност „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Професионално образование и обучение“…

Община #Сандански стартира международен проект по Програма ERASMUS + на Европейската комисия, в партньорство със седем организации от различни държави…

#Сандански#училище#проект#гимназия#образование#Благоевград В ЗПГ „Климент Тимирязев“ днес се състоя началната пресконференция по проект „Изграждане на център за високи постижения в професионалното…

От 05.11.2023 до 18.11.2023г. се осъществи първата образователна мобилност по проекта № 2023-BG01-KA121-VET-000120424, по Програма Еразъм +, Ключова дейност 1…

Сдружение „Дестинация Сандански“ приключи успешно изпълнението на всички дейности по проект CapTour! Изпълнението на проекта продължи над 30 месеца, като…

В Благоевград се проведе заключителната конференция за наличните възможности за финансиране на бизнеса в трансграничния регион Представители на бизнеса, академични…